Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky
BRATISLAVA BOWL
2% Vašich daní
facebook.com
________________________________________________

Prevádzka:
(Skateboarding pool)

Hálkova 11
831 03 Bratislava

tel.: 02/20910015
email: assr(at)assr(dot)us
________________________________________________

Informácie o prevádzke BB
Stanovy ASSR
Prihláška člena ASSR
Prevádzkový poriadok BB
Súhlas zákonného zástupcu BB
Zoznam dobrovoľníkov BB
BB English
BB Mapa
________________________________________________

Pozor ! Kĺúče neplatičov budú deaktivované.
Prípadná reaktivácia bude realizovaná raz mesačne.
________________________________________________

Obrázky sa obnovujú automaticky každú minútu
________________________________________________
"Krytý skatepark pre mladých" - tento projekt bol realizovaný vďaka poskytnutej dotácii v rámci výzvy "Prevencia kriminality pre rok 2012"
a spolupráci ďalších partnerov:
________________________________________________
Webhosting & ISP by
vnet.sk